Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále též „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Žilka hodinky s.r.o., se sídlem Šlechtitelů 813/21, Olomouc, 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě IČ: 01617800, DIČ: CZ01617800 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (dále též „Smluvní strany“) vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím (dále též „Kupní smlouva“). Informace o ochraně osobních údajů a poučení je k dispozici v článku 9 níže.“

1.2.      Obchodní podmínky se vztahují na všechny Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím telekomunikačních prostředků na dálku pomocí internetových stránek Prodávajícího, které jsou provozovány na internetové adrese http://www.watchyou.cz/ nebo na jiné adrese, kterou určí Prodávající, a na které je informováno o zboží Prodávajícího, jeho cenách vč. DPH, vlastnostech a nákladech na dopravu (dále jen „E-shop“).

1.3.      Obchodní podmínky mají aplikační přednost před použitím Občanského zákoníku tam, kde to Občanský zákoník vysloveně nezakazuje.

1.4.      V případě, že některá otázka není upravena těmito Obchodními podmínkami, budou použity právní předpisy České republiky, zejména Občanský zákoník.

1.5.      Kde se v těchto Obchodních podmínkách odkazuje na odstavce nebo též „odst.“ bez další specifikace, rozumí se tím odstavce těchto Obchodních podmínek.

1.6.      Kupujícím se rozumí Spotřebitel (jak je definováno níže) nebo podnikatel. Pokud není uvedeno jinak, všechna ustanovení těchto Obchodních podmínek se vztahují jak na kupujícího Spotřebitele, tak podnikatele.


  1. Dobrovolná registrace účtu

2.1.      Kupující je oprávněn nakupovat na E-shopu Prodávajícího bez předchozí registrace své osoby v registračním systému Prodávajícího.

2.2.     V případě, že se kupující dobrovolně zaregistruje a dobrovolně udělí souhlas se zpracováním osobních údajů (který je vyžadován mimo tyto obchodní podmínky), vytvoří si v E-shopu Prodávajícího účet a uvede pravdivě všechny povinné údaje nutné pro vyřízení objednávky a všech budoucích objednávek. Povinnými údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefon a e-mail kupujícího. V případě, že je kupující právnickou osobou, uvede obdobné údaje a dále firmu společnosti IČO a DIČ bylo-li přiděleno.

2.3.      Kupující má povinnost při jakýchkoliv změnách aktualizovat povinné údaje dle odst. 2.2 nejpozději před každou svoji objednávkou.

2.4.      V průběhu registrace má kupující povinnost si zvolit přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovacím jménem se rozumí fungující e-mailová adresa kupujícího.

2.5.      Kupující je plně odpovědný za užívání svého, výše uvedeného, zaregistrovaného účtu a případné zneužití všech povinných údajů jinými osobami než Prodávajícím.

2.6.      Kupující je povinen nezpřístupnit své heslo do zaregistrovaného účtu třetím osobám. Má se za to, že provozovatel služby e-mail není pro účely těchto Obchodních podmínek třetí osobou.

2.7.      Kupující není oprávněn zpřístupnit využívání zaregistrovaného účtu třetí osobě.

Prodávající si vyhrazuje právo zaregistrovaný účet dle odst. 2.2 kdykoliv bez náhrady zrušit, nebo učinit nepřístupným z důvodu údržby nebo poruchy E-shopu.


  1. Uzavření Kupní smlouvy

3.1.      Kupující je povinen při výběru zboží pečlivě zvážit účel užití zboží s ohledem na provedení, materiál z něhož je zboží vyrobeno, atp.

3.2.      Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Kupní smlouvy v prostředí E-shopu jsou následující: výběr zboží – stisknutí tlačítka „Do košíku“ – řádné vyplnění platných údajů dle odst. 3.3 nebo přihlášení se do zaregistrovaného účtu kupujícího a následné vyplnění objednávky – přečtení si a následné odsouhlasení těchto Obchodních podmínek – volba dopravy – volba způsobu platby – potvrzení objednávky kupujícím tlačítkem „Potvrďte objednávku“ – potvrzení Prodávajícího kupujícímu, že objednávka byla přijata.

3.3.      Pro objednání zboží je kupující povinen v prostředí E-shopu řádně vyplnit objednávku, ve které uvede Prodávajícím vyžadované platné údaje, zejména jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu, telefon a e-mail kupujícího. Tyto údaje lze Prodávajícímu poskytnout i přihlášením se do zaregistrovaného účtu kupujícího podle odst. 2.2 a následným objednáním zboží. Nebudou-li poskytnuté údaje úplné a platné, Prodávající není povinen objednané zboží odeslat.

3.4.      Kupující je povinen si v objednávce vybrat z nabídky způsobu dodání zboží, způsob platby za zboží a zkontrolovat správnost celé objednávky (zejména model zboží, množství, cenu a údaje sloužící k dodání).

3.5.      Kupující je povinen se před odesláním objednávky seznámit s těmito Obchodními podmínkami a současně s „Poučením o právu na odstoupení od smlouvy a vzorovým formulářem pro odstoupení od smlouvy“, který je součástí Obchodních podmínek. Kupující svůj souhlas s těmito podmínkami a výše uvedeným poučením vyjádří dvojím způsobem, jednak zatržením rámečku, u kterého je uveden text „Souhlasím s Obchodními podmínkami a byl jsem poučen o právu na odstoupení od smlouvy a o vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy.“ a dále odesláním objednávky prostřednictvím E-shopu Prodávajícímu pomocí tlačítka „Potvrďte objednávku“.

3.6.      Kupující je oprávněn až do odeslání objednávky Prodávajícímu, tedy do okamžiku kliknutí na tlačítko „Potvrďte objednávku“ měnit údaje uvedené v objednávce a opravovat je. Všechny údaje Kupujícím uvedené jsou zobrazeny přehledně na jednom místě, a tedy kupující má možnost zjistit a opravit chyby při zadávání dat ještě před podáním objednávky.

3.7.      Zaslaná objednávka kupujícím Prodávajícímu je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 Občanského zákoníku.

3.8.      Prodávající do 24 hodin od doručení objednávky kupujícího potvrdí přijetí objednávky na e-mail kupujícího, který byl uveden v objednávce.

3.9.      Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky, které je odesláno Prodávajícím kupujícímu.


  1. Dodání zboží a platební podmínky

4.1.      Kupující je povinen Prodávajícímu zaplatit za objednané zboží kupní cenu a náklady na dopravu jedním z následujících způsobů:

4.1.1.    Bezhotovostním převodem v měně Kč (CZK) na účet Prodávajícího, č.ú.: 2500411403/2010 vedený u FIO banky;

4.1.2.    Dobírkou, resp. v hotovosti;

4.1.3.    Online převodem prostřednictvím zabezpečeného rozhraní platební brány GoPay (např. platební kartou, on-line bankingem apod.).

4.2.      V případě platby bezhotovostním převodem podle odst. 4.1.1 je kupující povinen zaplatit kupní cenu a náklady na dopravu do 7 dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím a současně uvést v platebním příkazu variabilní symbol, který je shodný s číslem objednávky. Platba je řádně zaplacena, jsou-li kupní cena a náklady na dopravu připsány na účet Prodávajícího.

4.3.      V případě platby dobírkou, resp. v hotovosti podle odst. 4.1.2, bude zboží kupujícímu předáno do jeho faktické dispozice až po zaplacení kupní ceny a nákladů na dopravu.

4.4.      Kupující je povinen si v souladu s odst. 3.2 zvolit způsob dopravy. Způsobem dopravy se rozumí:

4.4.1.    Česká pošta - Balíkovna (dopravcem je společnost Česká pošta s.p., zboží bude dodáno na pobočku balíkovny, uvedenou v objednávce, www.ceskaposta.cz);

4.4.2.    Česká pošta - balík na poštu (dopravcem je společnost Česká pošta s.p., zboží bude dodáno na poštu uvedenou v objednávce jako dodací pošta, www.ceskaposta.cz);

4.4.3.    Česká pošta - balík do ruky (dopravcem je společnost Česká pošta s.p., www.ceskaposta.cz);

4.4.4.    PPL a PPL Parcelshop (dopravcem je společnost PPL CZ s.r.o., www.ppl.cz);

4.4.5.    Osobní odběr u Prodávajícího.

4.4.6 Zásilkovna (dopravcem je společnost Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9, a zboží bude vydáno kupujícímu na výdejním místě dopravce, www.zasilkovna.cz);

4.5.      Cena dopravy je stanovena ve výši 0 Kč (slovy: nula korun českých) pro objednávky od 3 000 Kč včetně (slovy: tři korun českých. Pro objednávky do 3 000 je cena dopravy stanovena takto: PPL - 89 Kč, PPL Parcelshop - 79 Kč, Česká pošta - Balík do ruky - 89 Kč, Česká pošta - Balík na poštu - 79 Kč, Česká pošta - Balíkovna - 69 Kč, Zásilkovna - 69 Kč.

4.6.      Doba dodání závisí na volbě způsobu přepravy a na tom, zda je zboží skladem či nikoliv. Zboží, které je skladem, dodá Prodávající kupujícímu, resp. k přepravě do sedmi dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, zaplacení kupní ceny a nákladů na dopravu (kumulativně). Zboží, které není skladem bude dodáno poté, co bude naskladněno. Zda je zboží skladem, nebo není, je uvedeno u každého jednotlivého zboží prezentovaného v E-shopu, v kolonce „Dostupnost“, s možnostmi „skladem“, „na dotaz“ nebo „(x) dnů“. „(x)“ se rozumí přibližný počet dnů zbývajících do dne, kdy bude zboží skladem. Kolonka „Dostupnost“ je uvedena vedle vlastností a specifikace jednotlivého zboží. Možností „na dotaz“ se rozumí skutečnost, že zboží není v současné chvíli skladem a Prodávající zboží zajistí ve  lhůtě dohodnuté s Kupujícím.

4.7.      Kupující je povinen zboží převzít a zkontrolovat je při převzetí od dopravce a v případě, že je zboží poškozeno z důvodu dopravy, ihned službu reklamovat u příslušného dopravce.

4.8.      Nepřevezme-li si kupující již zaplacené zboží podle odst. 4.1.1. nebo 4.1.3. v dohodnuté době ani v náhradní době, která mu byla poskytnuta dopravcem, a zboží tak bude zasláno zpět Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn po Kupujícím vyžadovat zaplacení skladného za každý den prodlení ve výši 15 Kč, maximálně však 2000 Kč. Prodávající vyrozumí kupujícího o marném pokusu o dodání zboží e-mailem, který kupující zadal v objednávce.

4.9.      Zboží, které nebylo dodáno z důvodu dle odst. 4.8, bude opětovně dodáno kupujícímu po uhrazení nákladů na dopravu a skladného je-li vyžadováno. Náklady na dopravu jsou pro tento případ stanoveny na částku 150 Kč a hradí se na účet Prodávajícího dle odst. 4.1.1.

4.10.   Prodávající dodává zboží pouze na území České republiky a Slovenské republiky.

 

  1. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a další práva Spotřebitelů

5.1.      Pro účely těchto Obchodních podmínek se pojmem „Spotřebitel“ rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pojmem „Podnikatel“ se pro potřeby tohoto poučení rozumí Prodávající, tj. Žilka hodinky s.r.o., se sídlem Šlechtitelů 813/21, Olomouc, 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě IČ: 01617800, DIČ: CZ01617800.

5.2.      Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem (na dálku) ve lhůtě 30 dní ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, lhůta počíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využít níže uvedený formulář, který si vytiskne, vyplní a zašle jej na adresu uvedenou ve formuláři

5.3.      Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce, je povinen na své náklady a nebezpečí předat Podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, veškeré zboží, které od podnikatele obdržel. Podnikatel je následně povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zboží, vrátit Spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Spotřebitele na základě Kupní smlouvy přijal. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly Podnikatelem přijaty, nebo způsobem, se kterým bude Spotřebitel souhlasit, pokud mu tím nevzniknou další náklady. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží Podnikateli odeslal. Jestliže spotřebitel při koupi zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí Podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.4.      Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

5.5.      Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit v případech stanovených Občanským zákoníkem, zejména dojde-li k dodání zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.6.      Spotřebitel se v případě jakékoliv nespokojenosti může obrátit se svojí stížností na jednatele Prodávajícího (Žilka hodinky s.r.o., Šlechtitelů 813/21, Olomouc, 779 00) nebo Českou obchodní inspekci (tel.: +420 296 366 360, fax: +420 296 366 236, Web: www.coi.cz, IS DS: x7cab34), která dohlíží na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele či příslušný živnostenský úřad (úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce).

5.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.


  1. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 Adresát

 Žilka hodinky s.r.o., se sídlem Šlechtitelů 813/21, Olomouc, 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě IČ: 01617800, DIČ: CZ01617800 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Číslo objednávky

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

- Číslo účtu pro vrácení peněžních prostředků

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

 

  1. Práva z vadného plnění

7.1.      Kupující je povinen po celou dobu užívání zboží o toto řádně pečovat, zejména je v krátkých pravidelných intervalech vhodným způsobem čistit a chránit je před jakýmkoliv poškozením.

7.2.      Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (dále též „Reklamace“) u Prodávajícího, není-li stanoveno jinak.

7.3.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při dodání nemá vady, a že zboží bylo dodáno v ujednaném množství, jakosti, a provedení. Zboží nemá vady, pokud:

7.3.1.    Má stanovené nebo ujednané vlastnosti; pokud tyto vlastnosti nebyly stanoveny nebo ujednány, má vlastnosti obvyklé s ohledem na povahu zboží;

7.3.2.    Se hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se toto zboží obvykle používá;

7.3.3.    Bylo dodáno v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti;

7.3.4.    Bylo dodáno ve střední jakosti;

7.3.5.    Vyhovuje požadavkům právních předpisů;

7.3.6.    Bylo jako vadné zboží prodáno za nižší cenu a tento nedostatek (vada) byla uvedena ve specifikaci konkrétního zboží.

7.4.      Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud došlo ke změně vlastností zboží, která je způsobena:

7.4.1.    Opotřebením zboží způsobeným obvyklým užíváním;

7.4.2.    Nesprávným užíváním zboží;

7.4.3.    Nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou zboží;

7.4.4.    Přirozenou změnou materiálů (zejména kůží, oceli, skla) z nichž je zboží vyrobeno;

7.4.5.    Poškozením kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí;

7.4.6.    Zásahem neautorizovaného servisu;

7.4.7.    V dalších případech stanovených Občanským zákoníkem.

7.5.      Pokud bylo dodáno zboží a toto zboží nesplňuje požadavky podle odst. 7.3 (tedy zboží vykazuje vadu) a vada se u tohoto zboží projevila v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.6.      Práva kupujícího z vadného plnění v případě odst. 7.5 jsou následující. Kupující má právo požadovat dodání nového kusu zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu součásti zboží. Není-li možné vyměnit součást zboží, resp. vadné zboží za jiné zboží bez vad, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.7.      Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné (postup dle odst. 7.6) , zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady a odstavec 7.6 se nepoužije.

7.8.      Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 30 měsíců ode dne dodání zboží.

7.9.      Má-li zboží odstranitelné vady, tj. takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled a funkce zboží, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat dodání nového kusu zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu součásti zboží. Není-li možné vyměnit součást zboží, resp. vadné zboží za jiné zboží bez vad, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

7.10.   V případě odstranitelné vady má kupující právo na dodání nového zboží nebo na odstoupení od smlouvy také tehdy, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat.

7.11.   Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

7.12.   Má-li zboží neodstranitelné vady, tj. takové vady, které opravou nelze odstranit, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad nebo odstoupit od smlouvy. V případě, že lze zboží i přes jeho vadu užívat, a kupující nepožaduje dodání nového zboží ani neodstoupil od smlouvy, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

7.13.   Kupující řádně uplatní práva z vadného plnění tehdy, když vytkne Prodávajícímu vady zboží, navrhne způsob řešení (zvolí si právo, které mu dle jeho názoru náleží – např. bezplatné odstranění vad) a zboží řádně doručí nebo jinak dodá Prodávajícímu. Kupující může pro urychlení procesu reklamace využít on-line reklamační formulář. Kupující bere na vědomí tu skutečnost, že v případě uplatnění práva z vad prostřednictvím přepravní společnosti, pošty atp. (dodání vadného zboží Prodávajícímu), je třeba toto zboží kvalitně zabalit, nejlépe do původního obalu, aby nedošlo k poškození zboží. Postup při reklamaci

7.14.   Práva z vadného plnění, jakož i práva kupujícího, dle odst. 7.2, je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo. Další užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží nebo nemožnost posouzení příčiny vady.

7.15.   Prodávající povinen přijmout Reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí Reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu, který je Spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy tento právo uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace požaduje.

7.16.   Prodávající dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.17.   Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím, který je Spotřebitelem, nedohodne na delší době. Po uplynutí této doby má kupující, který je Spotřebitelem, stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

  1. Další práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího

8.1.      Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny a nákladů na dodání.

8.2.      Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, ne však později než v den, kdy mělo dojít k předání zboží k přepravě nebo přímo kupujícímu (osobní odběr). Odstoupení od smlouvy bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávce.

8.3.      Kupující, který je Spotřebitel dle odst. 5.1, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodů do 30 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy (Spotřebitel může pro odstoupení např. využít formulář uvedený v čl. 6, který zašle např. e-mailem nebo poštou na adresu Prodávajícího), nebo odstoupit v souladu s odst. 5.2. Není však oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, dojde-li k objednání nebo dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, který je Spotřebitelem, nebo pro jeho osobu.

8.4.      Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy tehdy, bylo-li zboží zasláno kupujícímu zvoleným způsobem dopravy a kupující zvolil jako způsob platby za zboží (kupní cena, náklady na dopravu) dobírku, resp. platbu v hotovosti v souladu s odst. 4.1.2 těchto Obchodních podmínek a zboží si od dopravce podle odst. 4.4 nepřevzal a toto zboží bylo vráceno Prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávce.

8.5.      Smluvní strany si ujednávají, že zboží bude dodáno v obvyklé, tedy střední jakosti. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že zboží, které je předmětem Kupní smlouvy pochází z distribuce mimo Českou republiku.

8.6.      Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

 

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

9.1 V souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tímto správce, společnost Žilka hodinky s.r.o., se sídlem Šlechtitelů 813/21, Olomouc, 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě IČ: 01617800, DIČ: CZ01617800  www.watchyou, e-mail.: info@watchyou.cz (pro účely tohoto článku 9 dále jen „Správce“), poskytuje subjektu údajů, tedy vám, tyto informace.

9.2. Vaše osobní údaje, tj. jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, IP adresa, objednané zboží, bude Správce zpracovávat, shromažďovat a uchovávat za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost a následně za účelem splnění kupní smlouvy, případně vyřízení záručních oprav a plnění zákonných povinností Správce – např. podle zákona o dani z přidané hodnoty.

9.3 Poskytnutí vašich osobních údajů je nutné za účelem uzavření kupní smlouvy, jakož i poskytnutí zákonné záruky.

9.4 Primárním právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. b) GDPR (plnění smlouvy), respektive článek 6 odst. 1. písm. c) GDPR (plnění zákonné povinnosti – záruka, práva spotřebitele, povinnosti Správce).

9.5 Příjemcem vašich osobních údajů je Správce, Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, případně i telefonní číslo či e-mail) poskytujeme přepravci, kterého si vyberete (viz odst. 4.4 výše), a jenž zboží doveze na vámi určenou adresu. Dalším příjemcem je zpracovatel – poskytovatel hostingových služeb a orgány státní správy.

9.6 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje budou u Správce uloženy nejdéle po dobu 10 let, a to zejména z důvodu plnění povinností Správce podle zákona o dani z přidané hodnoty. V situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany Vašich práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.

9.7 Jako subjekt údajů máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se vás týkají, máte právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále máte právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování.

9.8 Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených GDPR Správce není povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám Správce může (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

9.9 Správce vás informuje, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR.

9.10 V případě, že budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, můžete se se svojí stížností obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

9.11 Nejste povinni vaše osobní údaje Správci poskytnout, a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí těchto údajů Vám však nebudeme moci naše zboží poskytnout a není možné zahájit jednání o smlouvě mezi vámi a Správcem. V případě, že osobní údaje nechcete sdělit, údaje Správci neodesílejte a přejděte prosím na jinou internetovou stránku. Pro více informací můžete využít kontaktní linku Správce na telefonním čísle 776 077 700 (denně 9–15 hod.).

9.12 V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, můžete se obrátit na Správce.

 

  1. Závěrečná ustanovení

10.1.      Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém  jazyce, komunikačním jazykem Prodávajícího je čeština.

10.2.      Kupující si je plně vědom toho, že Kupní smlouva uzavřená v souladu s těmito Obchodními podmínkami byla uzavřena s použitím komunikačních prostředků na dálku a s tímto souhlasí.

10.3.      Tyto Obchodní podmínky archivuje Prodávající nejméně po dobu dvou let po skončení jejich účinnosti. Smlouva, tedy objednávka, akceptace i obchodní podmínky jsou archivovány u Prodávajícího a budou kdykoliv zpřístupněny Spotřebiteli na základě jeho žádosti.

10.4.      Všechny smluvní vztahy založené Kupní smlouvou mezi kupujícím a Prodávajícím nebo jinak vzešlé se řídí českým právem.

10.5.      Smluvní strany se dohodly, že k rozhodování veškerých sporů vzniklých z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, je dána výlučná pravomoc soudů České republiky. 

10.6.      Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě jakoukoli pohledávku za Prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

10.7.      V případě, že jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) platnost, účinnost anebo vymahatelnost zbývajících ustanovení.

10.8.      Prodávající a kupující, který není Spotřebitel dle odst. 5.1, v souladu s § 1801 Občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy založené Kupní smlouvou nebo s touto smlouvou související se nepoužijí § 1799 a 1800 Občanského zákoníku.

10.9.      Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou od těchto Obchodních podmínek.

10.10.   Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci jakékoliv předchozí zavedené praxe Smluvních stran a dále aplikaci § 1793 Občanského zákoníku na vztahy založené Kupní smlouvou.

10.11.   Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.12.   Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

10.13.   Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit, upravit, doplnit nebo zrušit a to s účinností ode dne takové změny. Na předchozí uzavřené kupní smlouvy dle předchozích obchodních podmínek taková změna nemá vliv.

10.14.   Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2022.